Moje články

30. 08. 2014

Chceme otevřenou Prahu 8

ČSSD Praha 8 bude při své práci vycházet nejen ze svého volebního programu, ale také z aktuálních životních situací a potřeb obyvatel. Pro lepší komunikaci s občany Prahy 8 a zastupiteli ČSSD rozšíříme nabídku stávajících kontaktních míst. Dovybavíme oba kulturní domy a rozšíříme v nich nabídku kulturních akcí. Zároveň zlevníme vstupenky pro děti a seniory na akce pořádané v těchto kulturních domech.

Více zapojíme občany do rozhodování o budoucnosti naší městské části, budeme pořádat veřejná …

pokračování

14. 09. 2010

Sportování na Praze 8

Článek o možnostech sportovního vyžití na osmičce.

Sportování na Praze 8 je plně v režii občanských sdružení, sportovních klubů a základních škol. Radnice jako taková prakticky žádnou činnost v této oblasti nevykonává a při pohledu na jiné její aktivity nevím, jestli to není spíše dobře. Přesto by ale radnice něco dělat měla.

Jedním z možných způsobů podpory je využití informačních ploch, které radnice nabízí. Kromě časopisu Osmička, kde se můžeme dočíst o výsledcích, ale už méně o …

pokračování

01. 12. 2009

Ohraničené výběhy pro psy, neboli Psí louky

Článek, ve kterém pojednává o Psích loukách. Článek vyšel v časopisu „Osmička“.

„Pejskaři“ versus ostatní obyvatelé. Na toto téma bylo napsáno mnoho článků s různými vyzněními. Určující je, zda máte či nemáte doma psa.

Vedení Prahy 8 se v tomto volebním období vrhlo na rekonstrukce anebo obnovu dětských hřišť. Moudře rozhodlo o tom, že na těchto místech by neměli mít přístup pouze psí miláčci řady občanů. Proto se také většina dětských hřišť oplocuje. Ale vynořil se problém. …

pokračování

11. 07. 2008

Co nás trápí?

Celou řadu občanů, zvláště v poslední době, trápí zeleň a čistota na pozemcích, kolem nichž denně procházejí. Ty jsou neuklizené, není na nich posečená tráva, často nejsou nijak upravené. Ale jsou na území Městské části Praha 8, a jsou tedy naší vizitkou.

Problém sahá do roku 1990, kdy bez jakékoliv pověření a zmocnění osvědčení byly části pozemků Městské části Praha 8 prodány společnostem a jednotlivcům a nebo přiznány v rámci restitucí. A kde vzniknul problém?

Myšlenka soukromého …

pokračování

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892