Chceme otevřenou Prahu 8

ČSSD Praha 8 bude při své práci vycházet nejen ze svého volebního programu, ale také z aktuálních životních situací a potřeb obyvatel. Pro lepší komunikaci s občany Prahy 8 a zastupiteli ČSSD rozšíříme nabídku stávajících kontaktních míst. Dovybavíme oba kulturní domy a rozšíříme v nich nabídku kulturních akcí. Zároveň zlevníme vstupenky pro děti a seniory na akce pořádané v těchto kulturních domech.

Více zapojíme občany do rozhodování o budoucnosti naší městské části, budeme pořádat veřejná projednávání a diskuze. Prostor chceme věnovat též dotazníkovým šetřením k důležitým tématům. Rozšíříme institut místního referenda. Budeme podporovat transparentní výběrová řízení, podpoříme institut elektronických aukcí. Prosadíme zřízení správcovské firmy jako příspěvkové organizace městské části, čímž snížíme výdaje.

Budeme nápomocni občanům s řešením různých stavebních a technických problémům. Např. v lokalitě Lodžská 808/24 v Bohnicích vstoupíme ve spolupráci s odborem výstavby Městské části Prahy 8 do jednání s bytovými družstvy Poznaňská a s investorem SGS Bohnice s. r. o. a pomůžeme vyřešit sporné body týkající se problematiky garáží zasahujících pod tamní domy. Mimo jiné též pomůžeme s vyřízením majetkových poměrů v ulici Poznaňská s Magistrátem hl. m. Prahy dle platných zákonů s přihlédnutím k potřebám občanů v této lokalitě.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892