Co nás trápí?

Celou řadu občanů, zvláště v poslední době, trápí zeleň a čistota na pozemcích, kolem nichž denně procházejí. Ty jsou neuklizené, není na nich posečená tráva, často nejsou nijak upravené. Ale jsou na území Městské části Praha 8, a jsou tedy naší vizitkou.

Problém sahá do roku 1990, kdy bez jakékoliv pověření a zmocnění osvědčení byly části pozemků Městské části Praha 8 prodány společnostem a jednotlivcům a nebo přiznány v rámci restitucí. A kde vzniknul problém?

Myšlenka soukromého vlastníka, který se o svůj majetek stará mnohem lépe než stát nebo obec, dostává v těchto případech na frak. Soukromé společnosti, které by se měly o své pozemky starat, se o ně rozhodně lépe nestarají. V mnoha případech se o ně nestarají vůbec. A proč? Z jednoduchého důvodu. Nepřináší to totiž žádný zisk.

Náprava spočívá vyvoláním správního řízení mezi vlastníkem pozemku a Městskou částí Praha 8. Dle českého práva se však určuje jen to, zda je tráva vysoká nebo není. Nikde ale není stanoveno, od kolika centimetrů výšky se za vysokou již považuje. Na tento stav se ale dá snadno hřešit. Dalším sporným bodem je pak to, že majitel pozemku musí uklidit svůj pozemek v případě, že takový pozemek hyzdí městskou část. I to ale může být sporné. Dochází k správnímu řízení, které může skončit i u soudu. Při rychlosti našich soudů je výsledek v nedohlednu, tak proč by si majitelé pozemků měli s úklidem dělat starosti. Občané žijící v mém okolí mě přeci nezajímají – mě zajímá jen zisk!

Jaká je realita? Městská část Praha 8 se o své pozemky stará. Její pozemky jsou uklizeny, tráva na nich je posekána. Pozemky soukromé a pozemky Magistrátu Hlavního města Prahy, jichž je u nás bezpočet, jsou neuklizené a neupravené. Ovšem právě tyto neuklizené pozemky v devadesáti procentech případů sousedí s pozemky Městské části Praha 8. A právě zde dochází u občanů k zmýlenému myšlení, že Praha 8 se o své pozemky nestará.

Žijeme v právním státě. Ale v to snad věří jen ti, kteří o tom mluví. Máte-li jiný názor, napište svůj názor nebo své zkušenosti do časopisu Osmička.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892