Sportování na Praze 8

Článek o možnostech sportovního vyžití na osmičce.

Sportování na Praze 8 je plně v režii občanských sdružení, sportovních klubů a základních škol. Radnice jako taková prakticky žádnou činnost v této oblasti nevykonává a při pohledu na jiné její aktivity nevím, jestli to není spíše dobře. Přesto by ale radnice něco dělat měla.

Jedním z možných způsobů podpory je využití informačních ploch, které radnice nabízí. Kromě časopisu Osmička, kde se můžeme dočíst o výsledcích, ale už méně o běžné činnosti, je možné využít například internet a především nový propagační prostor, kterým jsou lavičky. Zde se může inzerovat například o náborech hráčů či o jejich důležitých utkáních.

Další možnost pomoci sportovním a občanským skupinám spočívá samozřejmě v penězích. Radnice poslední dva roky znovu obnovila přidělování grantů, jejichž udělování bylo po povodních přerušeno. Granty byly zvláště v prvním roce nulově propagované a až po zásahu zastupitele Romana Petruse byla alespoň prodloužena doba pro možnost podání žádosti.

Granty jsou v současné době využívány především na činnost jednotlivých sdružení. Je otázkou, jestli nevypsat i granty na obnovu hřišť či dalších sportovních zařízení. Protože je před volbami, radnice připravila několik sportovních hřišť, které jsou otevírány během prázdnin a pravděpodobně i v září a říjnu.

Kvůli těmto změnám musela být stará hřiště leckde zbořena. Většinou se jedná o malá víceúčelová hřiště pro minifotbal a košíkovou. Tato hřiště mají podobnou chybu, jako mohutně stavěná dětská hřiště. Je jich zbytečně mnoho a nejsou příliš kvalitní. Zvláště ochranné zdi kolem košíků a za brankou jsou velmi hlasité a při dopadu míče lidé v okolních domech rozhodně nejásají. Opět se tedy ukazuje, že někdy je potřeba věc více promyslet, než jednat účelově za každou cenu.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892